Lektorka: Nikola Klanicová

Tento kurz je úvodem do umělecké kaligrafie. Samozřejmě vůbec není jenom pro umělce. Půjde o hledání vlastního příběhu, o kontaktu s něčím hluboko uvnitř nás, co se těžko pojmenovává, o sebevyjádření. 
Nejdříve si vyrobíte vlastní pero – říká se mu cola-pen. Vyzkoušíte si různé druhy čar a expresivních tahů, asémické a abstraktní psaní. Budete zkoumat, jak slova vyzařují, i když jsou nejasná a skrytá, a jak souvisejí s obrazy. Každý si z kurzu odnese svůj vlastní kaligrafický obraz.

 

O lektorce: Nikola je spisovatelka a zkušená kaligrafka, která už léta vyučuje aspirující písaře na kurzech a na letní škole kaligrafie. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU v Brně a ve své tvorbě se nechává inspirovat zejména evropskou renesancí a japonským estetickým konceptem, označovaným v západním světě jako wabi-sabi. Znamená především odhalování křehké a pomíjivé krásy, nedokonalost a přirozenost.

„Kaligrafie je mnohem víc než jen umělecké písmo. Je to cesta poznání, sebe i světa kolem nás… Jde hlavně o proces, o přítomný okamžik: necháme se inspirovat energií starodávného mystického města, jakým je Kutná Hora. Takže úspěch je zaručen,“ říká.

 

Místo a čas: Dačického dům (ateliér), neděle 15. května 10:00-13:00
Cena: 500 Kč