přednášková neděle

Dačického dům, 14. května, 12:00–15:00

Proč psát ručně?

Veronika Wuycheck

12:00
přednáškový sál Dačického domu

Rychlost, efektivita, srozumitelnost – psaní na klávesnici nabízí mnoho výhod oproti psaní perem na papír. Tuto zásadní dovednost bychom však neměli nechat upadnout v zapomnění. Proč? Ruční psaní zvyšuje kreativitu, uklidňuje, zlepšuje porozumění a cvičí náš mozek celostním způsobem. Tyto a další argumenty, proč nezahazovat pero ve prospěch klávesnice, vám představí kaligrafka Veronika Wuycheck.

Chcete se seznámit s oborem písmoznalectví, který se zabývá ověřováním pravosti podpisů a identifikací osob podle ručního písma? Tento forenzní obor využívaný například v kriminalistice vám představí soudní znalkyně Helena Hornychová.

Srozumitelnou formou vám přiblíží metody a postup písmoznaleckého zkoumání. Na základě reálných případů ze znalecké praxe pak zjistíte, jaké typy padělků se vyskytují nejčastěji anebo jaký je rozdíl mezi písmoznaleckým ověřením podpisu, úředním ověřením podpisu a bankovním ověřením podpisového vzoru.

písmoznalectví

Helena Hornychová

13:00
přednáškový sál Dačického domu

písmo a tisk

Petr Sichinger

14:00
přednáškový sál Dačického domu

Podrobnosti brzy.