přednášky o písmu

Dačického dům & GASK, neděle 12. května, 12:00–17:00

historie japonského písma

Mari Kučera

12:00
přednáškový sál Dačického domu

Japonština je dnes považována za nejsložitější zápis řeči na světě, protože se obecně používají tři druhy písma – čínské znaky a dva druhy slabičných abeced. Tyto abecedy vycházejí z písem, která se zrodila v Číně před více než 3000 lety a je v nich skrytá filozofie a životní styl dávných lidí.

Přijďte se o vzniku a vývoji těchto písem dozvědět více od kaligrafky Mari Kučera, rodačky z japonské prefektury Šizuoka. Japonská kaligrafie shodó, které se věnuje, znamená doslova přeloženo Cesta psaní. Sama ji vnímá jako cestu k sebepoznávání a neustálému kultivování sebe sama skrz psaní.

V Česku je Mari jako kaligrafka aktivní od roku 2013, kromě vlastní tvorby vede řadu kurzů a workshopů, dělá přednášky i velkoformátové ukázky.

Středověká skriptoria, tedy písařské dílny, byla zejména v období raného a vrcholného středověku svébytnými nositeli knižní kultury, zprostředkovateli nových témat a autorů a také živoucími kulturními centry. Přednáška se zaměří na rukopisy, které vznikaly ve skriptoriích cisterciáckých klášterů v českých zemích.

Odbornice na středověké rukopisy Renáta Modráková vám představí nejen ta nejznámější díla, ale také ta méně známá a možná o to zajímavější. Pozornost zaměří i na písařské aktivity v klášteře cisterciáků v nedalekém Sedlci. A prostřednictvím rukopisů, kteří jsou s ním spojovány (například Sedlecký antifonář), nechá skrze staletí rezonovat cisterciáckou knižní kulturu.

Renáta Modráková je specialistkou na středověké rukopisy v Národní knihovně ČR. Ve svém výzkumu se zabývá dějinami středověkých knihoven českých ženských klášterů, vývojem písma ve 13. a 14. století a středověkou knižní kulturou.

Taje a půvaby českých středověkých skriptorií

Renáta Modráková

13:00
přednáškový sál Dačického domu

Prkno, řezan, trhan

Petr babák

14:00
přednáškový sál Dačického domu

Přednáška má v titulu názvy tří experimentálních písem grafického designera Petra Babáka, která testují hranice mezi čitelností a nečitelností. Dozvíte se o tom, jak tato písma vznikala, nakolik je ne/čitelnost písma obecně v typografii a grafickém designu důležitá, jak si s ní lze hrát a jak ji správně využít.

Petr Babák  je výraznou osobností českého grafického designu a profesorem pražské UMPRUM. Jako autor stojí za nesčíslnými návrhy knih a knižních edic, designu výstav, komplexních vizuálních identit měst, institucí či orientačních systémů budov. Jeho studio Laboratoř navrhlo například jednotný vizuální styl pro Národní technickou knihovnu a řadu dalších kulturních institucí  jako jsou Tranzitdisplay, AMU, NFA  a další. 

Galerie GASK hostí až do srpna výstavu Mlčení Jiřího Straky, kterou vás v 15:00 provede její kurátorka Veronika Marešová. Autor obrazů – sinolog a obdivovatel staré čínské kultury Jiří Straka – vám poté zdroje své inspirace představí v přednášce, která se bude věnovat tušové malbě a kaligrafii.

Jiří Straka je český umělec, který působí v Pekingu a v Praze. Na Karlově univerzitě studoval obor sinologie, v polovině 90. let minulého století absolvoval ateliér tradiční tušové malby na Ústřední akademii výtvarných umění v Pekingu a v letech 2002–2006 působil jako restaurátor Asijských sbírek v Národní galerii.

 

Tušová malba a kaligrafie

Jiří straka

16:00
GASK