výstavy

Svěží vítr: Od slova k abstrakci

Od 2. do 26. května, Spolkový dům.

Helena Čubová: Odpočívej v pokoji

Od 11. května do 9. června, spodní kaple Vlašského dvora.

Svěží vítr: Od slova k abstrakci

Vernisáž: pátek 10. května, 17:00
Spolkový dům

 

Písmo nejen krásné, ale i plné života, síly a emocí. Písmo, které se vymanilo ze striktních tvarů a pravidel, které opustilo čitelnost a jednoznačnost ve prospěch hlubšího čtení. Kaligrafie, která nepromlouvá k divákovi skrze slova, ale skrze emoce, které v něm vyvolává.
Současnou abstraktní kaligrafii vám představí tři tvůrkyně – Nikola Klanicová, Barbora Sika a Veronika Wuycheck.

odpočívej v pokoji

vernisáž: sobota 11. května, 18:00
vlašský dvůr

Výstava Heleny Čubové představí její kolážovou tvorbu a vyzve návštěvníky ke spolupráci při vytváření příběhu tajuplných pokojů, z nichž každý má svůj vlastní život a čeká na interpretaci diváka.